به سامانه جامع زنجیره تامین سلامت شفاتل خوش آمدید!

آزمون اضطراب

آزمون اضطراب

ما در عصر اضطراب زندگی می کنیم، اضطراب بسیار شدیدتر از نگرانی‌های معمول روزمره است و تاثیرات زیادی بر کیفیت زندگی ما دارد. نکته حائز اهمیت میزان شیوع این مسئله و شتاب رشد آن است. اضطراب به عنوان یک ویژگی مثبت طی میلیونها سال تکامل به ما کمک کرده تا در شرایط که طبیعت وحشی هر لحظه حیات ما را تهدید میکرد هوشیار بمانیم، خطرات را پیش بینی کنیم و راهی برای نجات خود پیدا کنیم.
اما امروز این نوع از اضطراب خیلی با شرایط زندگی ما سازگار نیست، هر چند دنیای ما تغییر کرده اما غرایز ما در بسیاری از موارد شکل اولیه خود را حفظ کرده اند و گاهی برای ما دردسر ساز می‌شوند.
ما به عنوان باهوشترین موجود زنده می توانیم منطقی فکر کنیم، یک موقعیت را واقع بینانه ارزیابی کنیم و بهترین تصمیم را انتخاب کنیم. نکته جالب اینجاست که ما تقریبا خوب می دانیم دیگران کی از مسیر درست خارج می شوند و می توانیم به ایشان اطمینان دهیم که مسیرشان درست است اما خود اسیر مسئله غیر منطقی اضطراب هستیم و در واقع به نظر می رسد ذهن ما همواره در حال ساخت اضطراب های جدید است.

آرون تی بک

آرون تی بک روانشناس و از بنیان گذاران درمان شناختی و رفتاری می گوید، اضطراب زنگ خطری است که از یک منبع خطر بیرونی یا درونی خبر می دهد، انسان در واکنش نسبت به این زنگ خطر یا برای مقابله مهیا می شود یا عوامل دفاع روانی خویش را برای حفاظت از خویشتن بکار می گیرد.
بک اضطراب را حالت هیجانی طولانی مدت و پیچیده می داند که اغلب بر اثر ترسی ابتدایی آغاز می شود. اضطراب در مواقعی بروز می کند که فرد پیش بینی کند موقعیت، رویداد یا شرایطی در آینده سبب بروز تهدیدی ناراحت کننده، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل نسبت به منافع حیاتی او خواهد شد. او معتقد است به هنگام احساس اضطراب فرد در درک ترس محوری مشکل دارد چراکه تمرکز فرد بیشتر بر اضطراب است تا آنچه او را مضطرب کرده است. اضطراب دارای ابعاد جسمانی، هیجانی، رفتاری و شناختی است. بک معتقد است اضطراب به صورت طبیعی کاهش می یابد اما این انسان است که آن را به یک حالت دائمی تبدیل می کند.

آرون تی بک آزمونی را بر سنجش میزان اضطراب طراحی کرده که از معتبرترین آزمونها بالینی در بحث اضطراب است. برای انجام این آزمون می توانید از لینک زیر استفاه نمایید.
 

3 نظر

    هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

ارسال پیام

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز علامت گذاری شده است