فاطمه حسینی

رواشناس خانواده

مشاوره پیش از ازدواج و اختلافات زناشويی

درخواست مشاوره مبلغ : صد هزار تومان
مدت مشاوره : چهل و پنج دقیقه
کاوه راد

روانشناس فردی

مشاوره اضطراب، وسواس و افسردگی

درخواست مشاوره مبلغ : صد هزار تومان
مدت مشاوره : چهل و پنج دقیقه
WatsApp
phone