همکاری با ما

کلیه تامین کنندگان کالا و خدمات سلامت می توانند از طریق پلتفرم شفاتل اقدام به ارائه کالا و خدمات خود نمایند

کارمزد استفاده از این پلتفرم بر اساس فروش موفق انجام شده محاسبه می گردد

در صورت تمایل به پیوستن به پلتفرم شفاتل می توانید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

021-41484000

داخلی 9

WatsApp
phone